PDF Drukuj Email

WOPR Wągrowiec otrzymał dotację


 

Informujemy, że w dniu 1 marca 2013 została podpisana umowa o realizację zadania publicznego pt. „Szkolenie w zakresie ratownictwa wodnego: Kurs kwalifikowanej Pierwszej Pomocy” z Gminą Miejską Wągrowiec. WOPR Wągrowiec otrzymał 3000 zł na realizację zadania.

W ramach umowy, przewidziane jest wyszkolenie 7 ratowników w zakresie kursu KPP. Zajęcia rozpoczynają się 12 kwietnia w Straży Pożarnej w Wągrowcu. Informacje o kursie KPP udziela Prezes WOPR Wągrowiec, Pan Grzegorz Ziółkowski.

Zadanie polega na zorganizowaniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP). Program kursu KPP w projekcie będzie zbieżny z wymogami narzuconymi przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ramowy program kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy ustalony jest we wspomnianym rozporządzeniu i dostępny jest pod linkiem http://www.wopr-wagrowiec.pl/images/stories/dokumenty/ust_rozp/kpp.pdf. Kurs będzie bezpośredniego prowadzony przez ratowników medycznych, pod nadzorem Mirosława Warzyboka.

Adresaci zadania publicznego to osoby w wieku od 12 roku życia (w szczególności mieszkańcy obszaru Miasta Wągrowca), którzy posiadają już dowolne uprawnienia WOPR i pracują lub w przyszłości pracować na rzecz WOPR i Wągrowca.

Celami są:

1. Organizacja szkolenia kadr ratownictwa wodnego w mieście Wągrowiec poprzez przeprowadzenie Kursu KPP.

2. Podniesienie kwalifikacji ratowników wodnych poprzez organizację wyżej wymienionego kursu i tym samym dostosowanie ich kompetencji do wymogów z zakresu zabezpieczenia ratowniczego określonych w Uchwale nr 5/6/09 Prezydium Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z dnia 5 grudnia 2009 roku w sprawie stopni ratowników i instruktorów WOPR

3. Zapewnienie podaży siły roboczej w postaci wykwalifikowanych, posiadających niezbędne uprawnienia ratowników wodnych dla Miasta Wągrowca

4. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Wągrowca przebywających nad kąpieliskami i basenami.

 

 

 

 

Dodano: 10-03-2013