PDF Drukuj Email

WOPR Wągrowiec - prawna reorganizacja

 

 

Zarząd WOPR Wągrowiec informuje, że w dniu 22 października 2011 roku o godz. 17:00 w budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wągrowcu odbędzie się Walne Zebranie Delegatów w celu likwidacji klubu sportowego pod nazwą „WOPR Oddział Powiatowy w Wągrowcu".

Delegatem może być każda osoba fizyczna - członek WOPR Wągrowiec, która na dzień 22. października ukończyła 16. rok życia i na dzień 8. października 2011 nie zalega z płaceniem składki członkowskiej.

Porządek obrad Walnego Zebrania jest następujący:

otwarcie Zebrania przez Prezesa WOPR Wągrowiec;

powitanie zaproszonych gości;

wybór przewodniczącego i protokolanta Zebrania;

określenie celu Zebrania;

wysłuchanie sprawozdania Zarządu WOPR Wągrowiec z dotychczasowej pracy na rzecz stowarzyszenia;

podjęcie uchwały o likwidacji klubu sportowego działającego na zasadach stowarzyszenia o nazwie "WOPR Oddział Powiatowy w Wągrowcu" oraz przekazaniu majątku w/w organizacji na rzecz stowarzyszenia rejestrowego WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Powiatowy w Wągrowcu KRS: 0000367694.

wolne wnioski;

zamknięcie obrad.


Uprzejmie prosi się o zabranie książek członkowskich w celu potwierdzenia spełnienia kryteriów dopuszczających do udziału w Walnym Zebraniu.

 

 

Dodano: 08-10-2011

 

AKTUALIZACJA PO SPOTKANIU

 

Zarząd WOPR Wągrowiec informuje, że z powodu braku quorum przeprowadzenie zebrania likwidacyjnego nie mogło się odbyć. Termin kolejnego zebrania zostanie wyznaczony w bliskim czasie. O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie WOPR Wągrowiec zostaną poinformowani w drodze pisemnej.

 

 

Dodano: 22-10-2011