wladze

Zarząd WOPR Wągrowiec

Do zakresu działań Zarządu w szczególności należy:

a) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
b) opracowywanie planów i programów działalności Stowarzyszenia oraz przedstawienie ich
Walnemu Zebraniu Członków,
c) realizowanie uchwały Walnego Zebrania Członków,
d) podejmowanie uchwał o przyjęciu, skreśleniu lub wykluczeniu członków zwyczajnych i
wspierających,
e) prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia,
f) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami,
g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
h)ustalanie wysokości składek członkowskich, przy czym Zarząd może w drodze
uchwały zwolnic od płacenia składek niektóre grupy członkowskie,
i) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
j) powoływanie, w miarę potrzeb, fachowych organów takich jak: komisje, zespoły
do realizacji celów Stowarzyszenia,
k) planowanie, organizowanie i realizacja celów statutowych w zakresie szkoleń fachowych,
organizowanie zaplecza do bezpiecznego uprawiania sportów wodnych i rekreacji na
kąpieliskach, z których dochody przeznaczone będą na cele statutowe oraz powoływanie drużyn i ustalanie ich obszaru działania.

Po przeprowadzonej prawnej reorganizacji Stowarzyszenia dnia 28 stycznia 2012 roku, Zarząd Oddziału Powiatowego WOPR w Wągrowcu składa się z 5 osób:

Prezes Zarządu, Grzegorz Ziółkowski

Tel. kontaktowy: 692 260 298

Wiceprezes Zarządu, Artur Tomaszewski

Tel kontaktowy: 604 392 607

Członek Zarządu, Skarbnik Lech Stroczyński

Członek Zarządu, Tomasz Wyrembek

Członek Zarządu ds. majątkowych, Robert Skrzelewski

 

Pogoda dla regionu

Clear

-4°C

Wągrowiec

Clear

Humidity: 91%

Wind: 25.75 km/h

  • 03 Jan 2019

    Snow 0°C -3°C

  • 04 Jan 2019

    Cloudy 1°C -3°C