Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

                                               Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1240

 

 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20112081240/U/D20111240Lj.pdf

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ratownik_WOPR