hostgator coupon renewal
  1. 0
  2. 1
  3. 2
Szkolenie ratowników wodnych
W dniu 02.07.2020 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oddział powiatowy w Wągrowcu uczestniczyło w szkoleniu zorganizowanym nad jeziorem Włókna./ gm Skoki/  W ćwiczeniach udział wzięły również drużyny mobilne z Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach, Gołańczy i Wągrowcu będące w Krajowym Systemie Ratowniczym, jak również sekcja wyjazdowa z Państwowej Straży Pożarnej JRG  z Wągrowca. W trakcie ćwiczeń przeprowadzono szereg symulowanych akcji ratunkowych dotyczących  podejmowania z wody osób tonących, osób które wypadły za burtę z jednostki pływającej. Ćwiczenia były doskonałą okazją do wymiana doświadczeń, prezentacji sprzętu  wykorzystywanego  przez służby ratunkowe. Uwagę ratowników WOPR zwrócił profesjonalny sprzęt będący na wyposażeniu jednostek OSP-pneumatyczne sanie wodno-lodowe, który równie profesjonalnie był wykorzystany przez druhów w akcji ratunkowej. Podsumowując ćwiczenia st kapitan Krzysztof Witkowski z PSP JRG w Wągrowcu ,który to dowodził przebiegiem ćwiczeń,  podkreślił duże zaangażowanie druhów i ratowników włożone w realizację zadań. Natomiast Grzegorz Ziółkowski prezes WOPR oddział powiatowy w Wągrowcu nadmienił iż mimo ze były to pierwsze tego typu wspólne ćwiczenia w których brało udział ponad 40 osób, współpracujące grupy doskonale się rozumiały na poszczególnych etapach działań.
Ćwiczenia zakończyły się wspólnym pamiątkowym zdjęciem oraz  pyszną grochówką zafundowana przez gospodarza terenu.
szkolenie1
szkolenie2

szkolenie3

szkolenie4

____________________________________________________

Kurs na stopień młodszego ratownika WOPR

W dniu 01.07.2020 rozpoczął się zorganizowany przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oddział powiatowy w Wągrowcu, kurs na stopień młodszego ratownika WOPR. Kurs jest realizowany w ramach dofinansowania przekazanego przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego. W kursie bierze udział nieodpłatnie młodzież, która wstąpiła w szeregi WOPR.

mlodszy ratownik

mlodszy ratownik 4

młodszy ratownik3

mlodszy ratownik2

_______________________________________________

Maseczki dla mieszkańców

W dniach od 17.04.2020 do 28.04.2020 wolontariusze Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oddział w Wągrowcu wraz z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu oraz wolontariuszami z ZHP i Strzelec, w ramach przeciwdziałania pandemii Coronawirusa roznosili na terenie Wągrowca maseczki  ochronne zakupione przez Urząd Miejski w Wągrowcu. Nasi wolontariusze poruszali się w parach, mając na uwadze bezpieczeństwo osób którym dostarczano maseczki jak również swoje.

W ramach działań rozniesiono ponad 5 tyś maseczek, które dostarczono do ponad tysiąca mieszkań. W trakcie akcji wolontariusze korzystali również  z pojazdu WOPR, który od stycznia 2020r zasilił  nasza bazę sprzętową.

Pojazd VW Transporter  został przekazany  przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu i w chwili obecnej służy do transportu ratowników WOPR nurków grupy ratunkowo -  poszukiwawczej, holowania łodzi ratunkowej. Na wyposażeniu znajduje się sprzęt ratunkowy wykorzystywany w trakcie patroli na akwenach wodnych.

maseczki1

maseczki2maseczki3maseczki4maseczki5

_____________________________________________________________

UWAGA !

W związku z wprowadzeniem przez rząd nowych zasad bezpieczeństwa mających na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 po terytorium RP, apelujemy do was Woprowcy o przejście w stan gotowości. Jak dobrze wiemy szczególnie narażone na wirusa są osoby wchodzące w skład grupy podwyższonego ryzyka, czyli osoby powyżej 65 roku życia. Do grupy szczególnej opieki zaliczają się również osoby poddane kwarantannie. Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa oraz prawdopodobieństwo zarażenia siebie bądź innych, osoby te powinny ograniczyć kontakt z innymi ludźmi możliwie do minimum.
Potrzebującym z pomocą przychodzimy My – wolontariusze, pełniąc służbę z ramienia naszej jednostki. Będziemy dostarczać żywność, wodę, medykamenty oraz pomagać w rozwiązywaniu priorytetowych problemów. 

Wszyscy członkowie jednostki WOPR Wągrowiec zobowiązani są do udzielenia Prezesowi Grzegorzowi Ziółkowskiemu telefonicznie (692-260-298) informacji o możliwej dyspozycyjności lub jej braku na czas trwania stanu epidemii. Pozyskane od was informacje są niezbędne, aby nasza jednostka mogła rozdysponować siły na czas walki z wirusem.

Pamiętajcie, że im więcej nas będzie tym łatwiej będzie nam nieść pomoc, która dla wielu może okazać się nieoceniona. 

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,
WOPR Wągrowiec

 

________________________________________________________________________________                                                                                     

W dniach 1-2.06.2019  zostanie  przeprowadzona akcja czyszczenia plaży w m.Kobylec oraz Kamienica .W akcji wezmą udział nurkowie oraz ratownicy naszego WOPR. Po zakończonej akcji przewidziany poczęstunek

Zapraszamy do udziału .

Prezes WOPR


 

                                                                                                               WOPR DLA WĘDKARZY 

Wągrowiecki WOPR nie tylko realizuje zadania wynikające z ratownictwa wodnego ale służymy również pomocą przy wydobyciu zatopionego sprzętu przez wędkarzy czy osoby uprawiające sporty wodne. Na Jeziorze Kamienica nasi nurkowie poszukiwali zatopionej pławy służącej do cumowania łodzi .Ze względu na duże zamulenie dna i przejrzystość wody , w nurkowaniu wziął udział jeden nurek .Nurkowania tego typu należą do bardzo niebezpiecznych i wymagają od nurka dużego doświadczenia .Nurek będąc pod wodą posługuje się kompasem zintegrowanym z manometrem w konsoli ,komputerem nurkowym własnym źródłem światła, pływania odbywa się na podstawie wskazań przyrządów. Oczywiście mimo iż nurek pod woda jest sam to na powierzchni znajduje się grupa zabezpieczająca w łodzi ,która w każdej chwili może udzielić pomocy .Tego typu działania są doskonałym elementem szkoleniowym dla nurków naszej Grupy Interwencyjnej  WOPR a przy okazji przyczyniają się do popularyzacji sportów wodnych i ratownictwa wodnego. Przeprowadzone działania przyczyniły się do wyłowienia utraconej pławy ,która spoczywała na głębokości 8 metrów.

 

Resized 20180905 155050

 

Resized 20180905 155150

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                UWAGA    UWAGA   UWAGA 

Przypominamy iż z końcem roku 2018 ,osoby które nie uiściły opłaty członkowskiej i zalegają za dwa lata z rzędu będą skreślane z listy członków WOPR Wągrowiec . Wszelkie pytania w sprawie opłat i regulacji należności proszę kierować bezpośrednio do prezesa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                                                   SZKOLENIE  PADI  AOWD 

W dniach 07.05.2018 – 31.08.2018 na akwenach wodnych na terenie Powiatu Wagrowieckiego przeprowadzony został kurs „Nurek wód otwartych” .Był to kolejny etap szkoleń specjalistycznych w którym wzięli udział nasi ratownicy .Kurs zakończył się egzaminem i uzyskanie certyfikatu PADI AOWD. Gratulujemy Jakubowi, Szymonowi, Robertowi i Adrianowi pomyślnego zdania kursu. Z chwilą uzyskania uprawnień w\w ratownicy zasilą naszą Grupę Interwencyjną WOPR Wągrowiec .

 

kurs

 

 

 

Przeprowadzenie kursy specjalistycznego możliwe było dzięki uzyskaniu dotacji z programu :

„Realizacja zadania publicznego o którym mowa w art. .14 ust .112 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( dz.u.2016 r poz 239 i 395)”

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                   DZIEWCZYNY GÓRĄ 

W dniu 14.08.2018 o godz. 17.00 nad J.Durowskim \ baseny szkolne\ odbyło się spotkanie osób chętnych na ratowników i członków WOPR oddział Wągrowiec . Jak się okazało najodważniejsze okazały się dziewczyny ,serdecznie witamy w naszych szeregach : Kamilę ,Adriannę, Martynę ,Julię ,Ninę i Olgę

 

W trakcie spotkania omówiliśmy sobie zasady działania WOPR , strukturę organizacji , podstawowe aspekty ratownictwa wodnego .Odbyła się również krótka prezentacja sprzętu wykorzystywanego przez grupy ratownicze WOPR .Dziewczyny otrzymały deklaracje członkowskie .  

 

 Po spotkaniu jak zawsze przy takiej okazji odbył się patrol motorowodny na J.Durowskim , w którym dziewczyny  zapoznały się z zasadą obserwacji akwenu wodnego ,podejmowaniem  osoby znajdującej się w wodzie .Nie obyło się również bez interwencji  : udzielono  pomocy jednostce pływającej która w wyniku awarii  silnika dryfowała w niebezpiecznym kierunku znoszona przez podmuch wiatru , udzielono instruktarzu  samotnemu pływakowi ,który wypłynął na akwen bez  boji sygnalizacyjnej. 

 

Pierwszy patrol dziewczyn.

 

Prezes czuwa .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  UWAGA  UWAGA   UWAGA 

Informacja dla kandydatów na ratowników WOPR 

W dniu 14.08.2018 o godz. 17 .00 na terenie wypożyczalni sprzętu wodnego nad J .Durowskim \ dawne baseny szkolne\ odbędzie się spotkanie kandydatów na ratowników i członków  WOPR .W trakcie spotkania zostaną omówione warunki przyjęcia, plan działania na najbliższy okres , uczestnicy otrzymają do wypełnienia  deklaracje członkowskie .Po spotkaniu odbędzie się prezentacja sprzętu wykorzystywanego przez WOPR .Serdecznie zapraszamy w szczególności młodzież szkolną .

Prezes

 


 

 

 

 

                                                                                                                UWAGA UWAGA UWAGA 

W związku ze zwiększona ilością osób kąpiących się na naszych jeziorach w okresie wakacji , rozpoczęliśmy patrole motorowodne na J Durowskim oraz Kamienicy .Zapraszamy wszystkich chętnych do czynnego udziału w patrolach .Jednocześnie przypominamy ze na motorówce obowiązuje strój WOPR ,wyposażenie niezbędne w trakcie patrolu tj pamelka ,koło ,węgorz ,kamizelka .Sprawę techniczną samego patrolu proszę uzgadniać bezpośrednio z Prezesem.

Pogoda dla regionu

Clear

-4°C

Wągrowiec

Clear

Humidity: 91%

Wind: 25.75 km/h

  • 03 Jan 2019

    Snow 0°C -3°C

  • 04 Jan 2019

    Cloudy 1°C -3°C